2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
v
v

Změny v rozvrhu Wednesday 7. 12.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.C Kul Kul Kul Kul
5.A Kul Kul
8.A Kul Kul Kul
8.C Proj Proj Proj Proj Proj Proj
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Břízová Ivana
1. - 6. les.Obecný pedagogický dohled
Černá Ludmila
2. - 4. les.Obecný pedagogický dohled
Dubská Martina
1. - 6. les.Obecný pedagogický dohled
Dvořáková Lucie
2 spojeno CJA 8.D (Aj2) A35
3 spojeno CJA 9.D (Aj1) A35
4 spojeno CJA 9.C (Aj2) A35
5 supl. Z 8.D E22
5 odpadá CJA 8.C (AJ1)
6 spojeno KAjv 9.C (Aj2) A35
Homolková Dagmar
8 spojeno 7.D (Pč2) E11
9 spojeno 7.D (Pč2) E11
Kosinová Monika
2 supl. F 9.B E21
5 supl. D 8.B A22
před 5. hod dohled 1. schodiště  
Kostečková Zuzana
4 odpadá ČJ 8.C
před 5. hod dohled Přízemí  
Kronawetterová Hana
2. - 4. les.Obecný pedagogický dohled
Kubná Pavlína
4 supl. M 9.D E21
Ledet Jaroslava
1 supl. HV 6.A A13
3 supl. HV 7.B A13
3 odpadá CJA 8.A (Aj2)
4 spojeno CJA 8.B (Aj1) A32
6 spojeno KAjv 8.A (Aj1) A32
před 6. hod dohled 1. schodiště  
Leopold Jan
1 supl. CH 9.B A34
1 odpadá KAjv 8.C (AJ1)
2 supl. CH 9.A A34
5 spojeno CJA 9.A (Aj1) E33
9 supl. HV 9.A A13
Lipovčanová Pavla
před 3. hod dohled 1. schodiště  
Mahrová Monika
1 supl. ČJ 1.B B26
2 supl. M 1.B B26
3 supl. HV 1.B B24
4 supl. ČJ 1.B (Aj2) B26
Mezník Vladimír
2 supl. M 7.C A22
2 změna TV 8.C (Tv1)+
Pavelková Kateřina
1 Suplovací pohotovost  
Pinkasová Hana
2 supl. Z 9.D E22
6 spojeno 9.A (Pč2) E11
před 6. hod dohled 2. schodiště  
Reschová Pavla
5 supl. HV 9.D A13
6 supl. P 9.B A34
6 odpadá 8.C
před 5. hod dohled NB 1. patro  
Rippl Tomáš
2 odpadá Inf 5.A
Šedivá Martina
3 supl. D 9.A A31
Šopejstalová Jana
5 supl. HV 5.A A24
Tomíšková Radomíra
1 supl. ČJ 8.D A22
3 supl. F 7.A E21
Trebulová Marie
5 supl. ČJ 6.A A12
před 4. hod dohled Přízemí  
Tunová Zuzana
2. - 3. les.Obecný pedagogický dohled
Vágnerová Gabriela
2 změna TV 8.C (Tv2)+
před 3., 6. hod dohled NB 2. patro  
Vlček Lubor
4 supl. HV 7.D A13
5 supl. D 9.C A34
Zbuzková Eliška
3 supl. M 6.A A33
3 odpadá Inf 4.C
před 2. hod dohled Přízemí  
Změny v rozvrzích tříd
1.B
1 ČJ B26 supluje Mah (Vá)
2 M B26 supluje Mah (Vá)
3 HV B24 supluje Mah (Vá)
4 ČJ Aj2 B26 supluje Mah (Vá)
4.C
1. - 4. les. Kulturní akce
5.A
5 HV A24 supluje Šop (Vá)
2. - 3. les. Kulturní akce
6.A
1 HV A13 supluje Led (Ala)
3 M A33 supluje Zbu (Dub)
5 ČJ A12 supluje Trb (Dub)
7.A
3 F E21 supluje Tom (Kro)
7.B
3 HV A13 supluje Led (Ala)
7.C
2 M A22 supluje Me (Dub)
7.D
4 HV A13 supluje Vl (Ala)
8 Pč2 E11 spojí Hom (Hus)
9 Pč2 E11 spojí Hom (Hus)
8.A
6 KAjv Aj1 A32 spojí Led (Kop)
2. - 4. les. Kulturní akce
8.B
4 CJA Aj1 A32 spojí Led (Kop)
5 D A22 supluje Kosi (Pv)
8.C
1. - 6. les. Projekt
8.D
1 ČJ A22 supluje Tom (Dub)
2 CJA Aj2 A35 spojí Dvo (Kop)
5 Z E22 supluje Dvo (Hus)
9.A
2 CH A34 supluje Leo (Šra)
3 D A31 supluje Šed (Vl)
5 CJA Aj1 E33 spojí Leo (Růž)
6 Pč2 E11 spojí Pi (Ala)
9 HV A13 supluje Leo (Ala)
9.B
1 CH A34 supluje Leo (Šra)
2 F E21 supluje Kosi (Kro)
6 P A34 supluje Res (Šra)
9.C
4 CJA Aj2 A35 spojí Dvo (Růž)
5 D A34 supluje Vl (Šra)
6 KAjv Aj2 A35 spojí Dvo (Růž)
9 OV odpadá (Růž)
9.D
2 Z E22 supluje Pi (Hus)
3 CJA Aj1 A35 spojí Dvo (Růž)
4 M E21 supluje Kub (Kro)
5 HV A13 supluje Res (Ala)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou